Nákupníkosik
Položek v košíku: 0
Celková cena: 0,00 Kč
Ytong, H+H přesné zdivo - Ytong malty

Ytong malty 

Cena: Kč s DPH
Množství skladem:0
Ytong malta

Technické informace - YTONG zdící malta


Oblast použití

Zdicí malta pro zdění pórobetonových tvárnic a příčkovek za použití nářadí Ytong.

Vlastnosti

- přilnavá, lehce zpracovatelná
- nízká spotřeba materiálu

Zpracování

Podklad musí být pevný bez uvolňujících se částic, zbavený prachu. Do nádoby z umělé hmoty se nalije cca 6,0 - 6,5 l čisté vody a za stálého míchání míchadlem upnutým v pomaluběžné míchačce se pomalu nasype obsah celého pytle (17 kg), až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence. K nanášení zdicí malty se používá Ytong zubatá lžíce odpovídající tloušťce zdiva. U hladkých tvárnic se nanáší malta v ložné i styčné spáře, u tvárnic s perem a drážkou pouze v ložné spáře. Usazování a korekce polohy tvárnic se provádí poklepem gumovou paličkou a je ho možné provádět do 5 minut od nanesení zdicí malty na tvárnice, proto se malta nanáší pouze na 2 - 3 tvárnice.

Spotřeba

Na vyzdění 1 palety tvárnic Ytong (1,35m3) je potřeba 1 pytel zdicí malty (17 kg).

Doba zpracovatelnosti

Doba zpracovatelnosti připravené směsi v závislosti na klimatických podmínkách je asi 4 hodiny.

Barva

Šedá

Balení

Papírové pytle 17 kg

Skladování

Ve skladu chráněném před vlhkostí a v originálním balení 6 měsíců od data výroby.

Doprava

Bez omezení

Technické údaje

Pojivo:
Cement, vápno

Bezpečnostní opatření

Zdicí malta reaguje při styku s vlhkostí a vodou alkalicky. V případě zasažení pokožky nebo očí ošetřit větším množstvím vody, v případě zasažení očí vyhledat lékařskou pomoc.

Doplňující informace:

YTONG zdicí malta se musí rozdělávat v čisté nádobě. Nanášet na celou plochu spáry. Nezpracovaný zavadlý materiál není možné dále použít. Vytlačené zbytky malty po zdění odstranit ještě ve stejný den. Do zdicí malty se nesmí přidávat žádné další materiály. Před nanášením zdicí malty se musí případné výškové nerovnosti jednotlivých řad tvárnic nebo příčkovek srovnat hoblem nebo brusným hladítkem. Tloušťka spáry činí 1-3 mm.

Čištění nářadí

V čerstvém stavu vodou

Teplota zpracování

Během zpracování a tuhnutí nesmí teplo ta vzduchu a podkladu klesnout pod +5 °C.


Provádíme stavby a rekonstrukce ze systémem Ytong. Cenové kalkulace a poptavky na info@stavebnidoplnky.cz

« zpět